Qualitat

Traldis Porta treballa contínuament per obtenir la màxima qualitat en tots els serveis que ofereix. Amb aquest criteri ha decidit dirigir la seva flota pròpia de vehicles, implantar les normes de gestió i millora contínua que és s’estableixen en la ISO 9001 i la ISO 14001, i instaurar els requisits de qualitat i seguretat reclamats en la normativa SQAS i l’OEA.