Emmagatzematge i logística

Tant per a mercaderies convencionals com envers temperatura controlada. Preparació de comandes, etiquetatge i picking per a distribució capil·lar.

Confecció de la documentació de les entregues en format factura i albarà. Gestio d’inventaris i traçabilitat de lots. Complet sistema informàtic de gestió que contempla la lectura de pesos variables.

Ens fem càrrec de la recepció, verificació, dipòsit, preparació i expedició de les seves mercaderies, sense que vostè hagi de disposar d’una infraestructura fixa, aportant el nostre know-how i els mitjans més moderns per a la gestió eficaç de la seva logística.