Courier Express

L’empresa Traldis Porta ha aconseguit optimitzar tots els processos de transport per poder donar cobertura a tota la Península Ibèrica -Andorra, Espanya i Portugal- amb un trànsit directe, sense aturades, i que permet realitzar les entregues en 24 hores.

Amb un total de 200 oficines repartides arreu de la Península, 1.500 vehicles i 1.900 persones treballant per a la companyia, es realitzen recollides diàries de mercaderies i s’estableix un tràfic directe que permet reduir el temps del trajecte.

Per això, Traldis Porta pot oferir la possibilitat de contractar el servei A10, amb lliuraments abans de les 10 hores, o el servei A14, que permet rebre la mercaderia abans del migdia.

Courier Express Nacional és un servei especialment indicat per rebre i enviar paquets petits, documents i sobres d’un màxim de 40 quilograms per expedició i un volum de 0,4 m3.

Courier Express Internacional és el servei que ofereix Traldis Porta per a tots aquells clients que necessitin enviar mercaderies a qualsevol punt del món de forma urgent i segura.

La companyia disposa de mitjans terrestres i aeris internacionals per poder gestionar tant les recollides com
els lliuraments amb un interval de temps d’entre 24 i 48 hores a Europa, i inferior a les 76 hores en qualsevol altre part del planeta.

Traldis Porta ha signat acords preferents amb una xarxa logística ‘Top 5’, que disposa de 21.000 vehicles i 62 avions, que permeten disposar de cobertura a 222 països amb més de 1.000 ocines comercials.
Aquest servei està especialment indicat per a clients que necessitin enviar i rebre documents i paquets de petit format.

Servei de recanvis

El grup Traldis Porta posa a disposició de tots els seus clients la possibilitat de contractar un nou servei de transport de recanvis.

Amb operacions ràpides, professionals i de qualitat, Traldis Porta recull els recanvis d’automòbil que siguin necessaris en qualsevol punt de Catalunya, i el matí següent els lliura al taller d’Andorra sol·licitat. Un servei que és possible gràcies a una flota de 35 vehicles propis adaptats a les mercaderies que han de transportar i els trajectes que han de realitzar.

La companyia ofereix aquest servei de dilluns a divendres per cobrir totes les demandes i necessitats.

Preparats i qualificats, Traldis Porta treballa constantment per oferir el millor servei i complir amb els compromisos establerts.