Política de Qualitat

Home  /  Política de Qualitat

GRUP PORTA dedicada al transport i emmagatzematge de mercaderies, ha considerat la qualitat i el respecte al medi ambient i la seguretat, en les seves activitats com a factors estratègics i primordials per mantenir un alt nivell en la prestació dels seus serveis.

La política del GRUP PORTA té com a fi, aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients al veure complertes les seves expectatives servei després cada servei.

Això ho hem aconseguit i ho seguirem aconseguint aplicant la nostra filosofia, basada en els següents punts:

• Atendre les necessitats particulars de cada client, proporcionant les solucions de transport i emmagatzematge més adequades en cada cas.
• Complir les dates de lliurament.
• Tenir cura i supervisar la mercaderia en totes les fases del transport i en l'emmagatzematge.
• Resoldre ràpidament qualsevol incidència, donant immediat coneixement de la mateixa a client.
• Donar un tracte servicial i amable en tot moment.

Aquesta estratègia de negoci ens permetrà augmentar dia a dia la nostra posició en el mercat i diferenciar-nos de la resta de competidors.

La direcció d'aquesta organització està convençuda que això només podrà aconseguir-se mitjançant:

• Un contacte permanent amb els clients, per detectar i comentar les seves necessitats, que serveixi de base per a la millora contínua dels nostres serveis.
• La utilització de vehicles apropiats a les característiques del transport.
• El manteniment adequat de la nostra flota de vehicles.
• La preocupació constant per la satisfacció de client, la seguretat i la salut, el medi ambient, la qualitat i la protecció de la mercaderia. Subcontractant el servei de transport amb els mateixos estàndards que els nostres.
• Solucions de transport i emmagatzematge eficients, utilitzant les tecnologies més respectuoses amb l'entorn i parts interessades econòmicament viables.
• La formació continuada de personal i sensibilització, encaminades a conscienciar i responsabilitzar a tot el personal.
• Prohibició total del consum d'alcohol i drogues.
• La prevenció i reducció dels impactes mediambientals de les nostres activitats, com són la contaminació atmosfèrica, el soroll o la producció de residus, com a part integrant del nostre treball diari, mitjançant una optimització del consum de recursos naturals (gasoil, electricitat, etc. )
• El compliment dels requisits de el Sistema de Gestió, inspirat en les normes UNE-EN-ISO 9001, requisits OEA, compliment de la legislació i reglamentació aplicable en matèria mediambiental, Good Distribution Practices i Good Manufacturing Practices basat en APPCC i controls preventius per a alimentació animal, per garantir la qualitat i seguretat dels serveis , així com la seva millora contínua.

PORTA està compromesa en treballar d'acord al codi de conducta que guia el comportament de totes les persones que formen part de l'empresa detallat en el Manual d'Acollida del treballador. Així mateix implantar un programa de conducta sobre seguretat (BBS) d'acord amb la guies CEFIC / ECTA
Respecte a la seguretat La Direcció de l’empresa manifesta la seva preocupació per la Prevenció d'accidents de treball i malalties professionals, i per la millora contínua de les condicions de seguretat i salut en el treball.

Es compromet a:

1.    Evitar accidents i malalties professionals, millorant la seguretat a l'empresa.
2.    Adoptar les mesures que entren dins de les seves competències per contribuir a la reducció de la mortalitat a la carretera (Accidents de conductors professionals, In itinere i, en- missió).
3.    Complir amb les normatives nacionals de prevenció de riscos laborals i, tota la normativa en aquesta matèria en els països on opera el Grup Porta. Així mateix, es compromet a implementar i  utilitzar les mesures preventives i de detecció de casos d'assetjament sexual i / o per raó de sexe segons les normatives nacionals vigents.
4.    Proporcionar els recursos adequats per implantar i, desenvolupar un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals (SGPRL), a difondre-ho a tot el personal i a impulsar el seu compliment.

Aquesta política ha de ser entesa i assumida per tots, considerant aquesta direcció com la primera a liderar i assumir el compliment de les directrius descrites. La nostra Política de Qualitat es difon al nostre personal, clients, proveïdors i altres parts interessades.


La Direcció.