Avís Legal

Home  /  Avís Legal

INFORMACIÓ DE CONTACTE
Transports i Distribucions, SL, amb número de registre tributari L-704.254-J, ubicada al polígon industrial La Borda del Germà, Naus 31, 32 i 33 de Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra) és l’empresa titular i encarregada de la gestió de les webs www.traldisporta.com i www.traldisporta.ad.
 
Si desitja contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada anteriorment, o bé a través del correu electrònic andorra@traldisporta.ad.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT
En conformitat amb la llei de protecció de dades personals 15/2003 del 18 de desembre, Transports i Distribucions, S.L. l’informa que les dades que vostè ens ha facilitat seran incloses en una base de dades, la titularitat i responsabilitat correspon a Transports i Distribucions, S.L., que prengués les mesures necessàries per garantir la seva seguretat i confidencialitat.
En cas de desitgi exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, es pot adreçar per escrit a Transports i Distribucions, SL, polígon industrial La Borda del Germà, Naus 31, 32 i 33, Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra .
 
RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
Transports i Distribucions, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la web.
Amb els límits establerts a la llei, Transports i Distribucions, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de Transports i Distribucions, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda.
Transports i Distribucions, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.
En cap cas Transports i Distribucions, SL, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida a través d’aquesta.
 
EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
Transports i Distribucions, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.
Així mateix, Transports i Distribucions, S.L. no es fa responsable per les pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes interrupcions o suspensions temporals dels serveis o continguts oferts a Internet.
Transports i Distribucions, S.L. no garanteix que els serveis o continguts estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius. Transports i Distribucions, S.L. es compromet a maximitzar els esforços en aquest tipus d’incidents.
 
VINCLES “LINKS”
Transports i Distribucions, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, i Transports i Distribucions, S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la nostra web, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell.
 
Propietat industrial i intel·lectual
Aquesta web és propietat de Transports i Distribucions, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme de Transports i Distribucions, SL, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Transports i Distribucions, S.L., per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic d’Andorra.
 
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Transports i Distribucions, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
 
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Transports i Distribucions, S.L.
 
Llei aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació andorrana, sent competents els Jutjats i Tribunals d’Andorra per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.